Fotsjukvård

Gubbängens fotklinik är fr.o.m.  1 december 2014 godkänd av Stockholms Läns Landsting (SLL) att ta emot patienter med fotsjukvårdsremisser från läkare. Jag har sedan en längre tid kompetens att behandla patienter med fotsjukvårdsremiss men min lokal har inte varit fullständigt handikappanpassad. Nu är lokalen ombyggd och fullständigt handikappanpassad vilket innebär att SLL godkänner att jag tar emot remisspatienter fr.o.m.  1 december 2014.

Det är oftast patienter med diabetes eller reumatiska sjukdomar som får en remiss på fotsjukvård. Patienter som får en remiss på fotsjukvård betalar 100 kr/besök eller 0 kr/besök om patienten nått gränsen för fri sjukvård. Du kan också få fotsjukvård på remiss i hemmet om du inte kan ta dig till kliniken. Du måste alltid ta med dig remissen i pappersform till kliniken
Om du har remiss på fotsjukvård så är du välkommen att boka en tid  för behandling.

Du kan boka tid på följande fyra sätt:
1. Ring till kliniken på  079-3395943
2. Ring till min mobil 073-9097141
3. Kom in till kliniken på Gubbängsvägen 115 i Gubbängen
4. Skicka ett mail till info@gubbangensfotklinik.se där du anger att du vill bli kontaktad eller skriver vilka tider under veckan som skulle passa dig.

OBS! Du kan tyvärr inte boka en remisstid via Internetbokningen ”BokaDirekt” eftersom den typen av bokning inte godkänns av Stockholms Läns Landsting (SLL)