Fotsjukvård

Tyvärr har Region Stockholm sagt upp fotsjukvårdsavtalet med alla medicinska fotvårdare i Regionen fr.o.m 21-12-31

Fr.o.m  22-01-01  ansvarar därför istället vårdcentralerna för fotsjukvården i Region Stockholm