Fotsjukvård

Gubbängens fotklinik är fr.o.m.  1 december 2014 godkänd av Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting (SLL)) att ta emot patienter med fotsjukvårdsremisser från läkare/diabetessköterska.

Det är oftast patienter med diabetes eller reumatiska sjukdomar som får en remiss på fotsjukvård. Patienter som får en remiss på fotsjukvård betalar 100 kr/besök eller 0 kr/besök om patienten nått gränsen för fri sjukvård. Du kan också få fotsjukvård på remiss i hemmet om du inte kan ta dig till kliniken. Om remissen är i pappersform måste du alltid ta med dig den till kliniken. Från 1 juni 2019 kan du på de flesta vårdcentraler få din remiss i digital form. Remissen ska då skickas direkt elektroniskt till kliniken.
Om du har remiss på fotsjukvård så är du välkommen att boka en tid  för behandling.

Du kan boka tid på följande fyra sätt:
1. Ring till kliniken på  079-3345126   (OBS! Nytt nummer för remisspatienter)
2. Ring till min mobil 073-9097141
3. Kom in till kliniken på Gubbängsvägen 115 i Gubbängen
4. Skicka ett mail till info@gubbangensfotklinik.se där du anger att du vill bli kontaktad eller skriver vilka tider under veckan som skulle passa dig.

OBS! Du kan tyvärr inte boka en remisstid via Internetbokningen ”BokaDirekt” eftersom den typen av bokning inte godkänns av Region Stockholm